Start Positiviteit Levensvisie Verrijking Gedichten Consulten Gastenboek
Een Aanreiking
Praktijk voor Zelf-Bewustwording

Positief denken

Probeer eens een dag naar jouw manier van praten te luisteren, maar vooral om meer stil te staan bij je ‘negatieve’ denken. Hoe vaak zeggen/denken we niet  Draai het nu eens om. Als dit maar niet…stel dat?                           Stop met ‘misschien’. Dat kan ik niet.                                                Dat ga ik proberen. Ik weet het niet.                                              Ik vertrouw op mijn gevoel. Had ik het maar anders gedaan.                  Weer een ervaring rijker. Het is zo moeilijk.                                            Het is niet makkelijk. Ik durf dat niet.                                                Ik ga de uitdaging aan! We spreken het zelfs vaak hardop uit dat we iets niet kunnen, of iets niet durven. Dan bevestigen we eigenlijk onze eigen negatieve gedachten, onze eigen onzekerheid. Als we dit maar vaak genoeg herhalen, dan gaan we er ook vast in geloven dat het zo is, en dat we het ook werkelijk niet kunnen. Denk in mogeijkheden, niet in beperkingen. Als je echter denkt dat je iets wel kunt, dan trek je als het ware de positieve kracht naar je toe om de nodige stappen te zetten om te ondernemen. Ons denkmachientje staat altijd aan, is niet stop zetten, maar we kunnen wel ‘bewust’ worden van wát we denken, en stoppen met alle negatieve gedachten (invullen) klakkeloos te geloven! Als je het negatieve positief weet te maken, versta je de kunst van het leven. Er zijn altijd wel omstandigheden en onderwerpen in je leven die je aandacht sterk afleiden van het moment. Als je allerlei zaken vooraf door je denken gaat invullen, blijkt vaak achteraf dat het helemaal anders is gelopen. Dan heb je je zorgen/bang gemaakt voor niets, en veel kostbare energie verloren. Je denken creëert enkel onrust, angst, twijfel en onzekerheid. We leven in een tijd waarin alles moet worden verklaard en beredeneerd. We denken te veel, gaan daardoor aan ons gevoel voorbij. Met invullen ben je al voorbij je voelen. Werk eraan om het evenwicht tussen je denken en voelen weer in balans te krijgen.                  Als gevoel te verklaren is, is het geen gevoel meer! Pas op dat je boosheid en verbittering niet vasthoud, creëer geen emotionele blokkades. Boosheid is een voedingsbodem waarin alles zich in je lichaam kan vastzetten, daardoor kunnen ‘mogelijk’ nog na jaren lichamelijke klachten ontstaan. Geef boosheid niet de leiding in jouw leven, geef het niet de kans om wortel te schieten. Boosheid is een negatieve emotie. Zorg goed voor jezelf, doe jezelf niet tekort. Leer te vergeven, vergeven is het grootste cadeau wat je jezelf kunt geven. Het is te leren controle over jou denken te hebben, wees alert. Laat je niet als reclamezuil gebruiken, laat je niet beplakken met etiketjes. Blijf anders, dan blijf je jezelf.  Hobbel niet achter anderen aan, het leid je steeds verder van jouw eigen richting. Je kunt alles bereiken als je in jezelf gelooft. Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen. Pas op voor sleur. Durf verandering aan te brengen in je leven. Blijven vernieuwen is ontdekken (ervaren) dat er veel meer mogelijk is dan je ‘denkt’.  Bevrijd jezelf uit de sleur. Laat oude overtuigingen los.
Web: www.eenaanreiking.nl E-mail: nellie@pvandenhoof.nl Mobiel: 06-409 763 02
Helder--ziend Energetisch Therapeut Levenscoach (C) eenaanreiking.nl
Macatawa River in Michigan (eigen foto)
Site Menu
Een Aanreiking
Praktijk voor Bewuswording

Positief denken

Probeer eens een dag naar jouw manier van praten te luisteren, maar vooral om meer stil te staan bij je ‘negatieve’ denken. Hoe vaak zeggen/denken we niet  Draai het nu eens om. Als dit maar niet…stel dat?                           Stop met ‘misschien’. Dat kan ik niet.                                                Dat ga ik proberen. Ik weet het niet.                                              Ik vertrouw op mijn gevoel. Had ik het maar anders gedaan.                  Weer een ervaring rijker. Het is zo moeilijk.                                            Het is niet makkelijk. Ik durf dat niet.                                                Ik ga de uitdaging aan! We spreken het zelfs vaak hardop uit dat we iets niet kunnen, of iets niet durven. Dan bevestigen we eigenlijk onze eigen negatieve gedachten, onze eigen onzekerheid. Als we dit maar vaak genoeg herhalen, dan gaan we er ook vast in geloven dat het zo is, en dat we het ook werkelijk niet kunnen. Denk in mogeijkheden, niet in beperkingen. Als je echter denkt dat je iets wel kunt, dan trek je als het ware de positieve kracht naar je toe om de nodige stappen te zetten om te ondernemen. Ons denkmachientje staat altijd aan, is niet stop zetten, maar we kunnen wel ‘bewust’ worden van wát we denken, en stoppen met alle negatieve gedachten (invullen) klakkeloos te geloven! Als je het negatieve positief weet te maken, versta je de kunst van het leven. Er zijn altijd wel omstandigheden en onderwerpen in je leven die je aandacht sterk afleiden van het moment. Als je allerlei zaken vooraf door je denken gaat invullen, blijkt vaak achteraf dat het helemaal anders is gelopen. Dan heb je je zorgen/bang gemaakt voor niets, en veel kostbare energie verloren. Je denken creëert enkel onrust, angst, twijfel en onzekerheid. We leven in een tijd waarin alles moet worden verklaard en beredeneerd. We denken te veel, gaan daardoor aan ons gevoel voorbij. Met invullen ben je al voorbij je voelen. Werk eraan om het evenwicht tussen je denken en voelen weer in balans te krijgen.                  Als gevoel te verklaren is, is het geen gevoel meer! Pas op dat je boosheid en verbittering niet vasthoud, creëer geen emotionele blokkades. Boosheid is een voedingsbodem waarin alles zich in je lichaam kan vastzetten, daardoor kunnen ‘mogelijk’ nog na jaren lichamelijke klachten ontstaan. Geef boosheid niet de leiding in jouw leven, geef het niet de kans om wortel te schieten. Boosheid is een negatieve emotie. Zorg goed voor jezelf, doe jezelf niet tekort. Leer te vergeven, vergeven is het grootste cadeau wat je jezelf kunt geven. Het is te leren controle over jou denken te hebben, wees alert. Laat je niet als reclamezuil gebruiken, laat je niet beplakken met etiketjes. Blijf anders, dan blijf je jezelf.  Hobbel niet achter anderen aan, het leid je steeds verder van jouw eigen richting. Je kunt alles bereiken als je in jezelf gelooft. Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen. Pas op voor sleur. Durf verandering aan te brengen in je leven. Blijven vernieuwen is ontdekken (ervaren) dat er veel meer mogelijk is dan je ‘denkt’.  Bevrijd jezelf uit de sleur. Laat oude overtuigingen los.
Web: www.eenaanreiking.nl E-mail: info@eenaanreiking.nl Mobiel: 06-409 763 02 Praktijkdagen Maandag t/m vrijdag